Lịch sử ấm tử sa Nghi Hưng

Hiểu rõ về ấm tử sa Nghi Hưng đang được bày bán – tracu.com.vn

Nghệ thuật Chế tác ấm Tử sa Nghi Hưng Dùng trà là một phong tục trong sinh hoạt dân gian đã có lâu đời ở nước ta. Tùy điều kiện làm việc, khí hậu từng vùng miền mà mỗi chỗ có biện pháp sử dụng chè và dùng dụng cụ pha chè khác nhau đôi chút. Hiện tại vấn đề thưởng chè cũng dần thịnh hành với các bạn kể