Công dụng của trà thiết quan âm

Các Công dụng của trà thiết quan âm với đời sống hiện nay

Trà thiết quan âm có những Công dụng như nào với đời sống con người Tie Guan Yin là một loại trà olong hàng đầu của Trung Hoa, với mùi thơm hoa phong lan tuyệt vời ngay từ khi quý vị ngửi thấy nó. Nó có nguồn gốc từ huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.   Tie Guan Yin là gì? Tie Guan Yin là một loại trà